Toprak Hazırlığı
Çeltik tarlası sonbaharda derin olarak sürülmelidir. Kışı öylece geçiren tarla ilkbaharda derin olmamak üzere birinciye çapraz yönde ikilenir. Bundan sonra tohum yatağının iyi bir şekilde hazırlanması için diskaro ve tırmık geçirilir. Sedde ve tirlerle çevrili tavaların yapılmasından önce tarlanın en yüksek yerinden ana sulama kanalı ve en alçak yerinden ise ana boşaltma kanalı geçirilir. Arazide düzleme işlemi yapıldıktan sonra su dağıtma ve boşaltma kanalları yapılır. Bunu tavaların yapılması izler. Sedde ve tirler bel ve kürekle yapıldığı gibi traktöre takılan tesviye bıçağı ve tir pulluğu gibi aletlerle de yapılabilir. Tirler toprak kuru iken yapılabildiği gibi su verildikten sonrada yapılabilir. Kuru iken yapılmışsa tavalara su verildikten sonra, suyun kaçmaması için üzerleri ıslatılıp kürekle dövülmeli ve düzeltilmelidir.

Ekim Zamanı
Türkiye’de çeltik ekim zamanı, nisan ortasından haziran sonuna dek uzanan 75 günlük bir süre içinde bölgesel özelliklerin belirlendiği bir süreyi kapsar. Ekim zamanı yetiştirilecek çeşidin özelliğine de sıkıca bağlıdır. Ekim tarihinin saptanmasında, çeşidin vejetasyon süresi ve çiçeklenme zamanı da göz önünde bulundurulur. Sonbaharda ilk donların erken başladığı Orta Anadolu ve Trakya bölgelerimizde ekimin erken yapılması uygundur. Bu bölgelerimizde, ekimin çok erken yapılmasını ise hava ve sulama suyunun soğuk oluşu sınırlayabilir.

Ekim Yöntemleri
çeltikte üç ekim yöntemi uygulanır.
1-Serpme ekim
2-Mibzerle ekim
3-Fideleme

Serpme Ekim
Türkiye’de en çok uygulanan ekim yöntemi elle serpme ekim yöntemidir. Daha önce ön çimlendirmeye alınmış çeltik tohumları, suyla doldurulmuş ve tapan geçirilerek düzenlenmiş ve suyu bulandırılmış, (Kesanlanmıs) tavalara elle serpilir. Bulanık suda dibe çökme ile tohumların üzerinde 0.5- 2 cm. kalınlıkta bir mil tabakası oluşur. 5- 6 gün sonra tavalardaki su boşaltılır. Tavalar 5- 6 gün susuz bırakılır. Böylece genç çeltik bitkileri toprağa tutunup köklerini salar ve ilk yapraklarını verirler.

Mibzerle Ekim
Sıraya ekim için tava genişliğinin mibzerin çalışmasına uygun olması gerekir. Dar tavalarda mibzerle ekim isi güçleşir. Ayrıca mibzerle yapılacak ekimlerde arazinin çok iyi düzenlenmiş olması gerekir. Mibzerle ekim yöntemi ülkemizde uygulanmamaktadır.

Fideleme

Bu yöntem ayrı tavalarda yetiştirilmiş, fidelerin tarlaya şaşırtılmasına dayanır. Türkiye’de geleneksel olarak çeltik yetiştiriciliği serpme ekim yöntemi ile yapılmaktadır. Ancak çeltik tarımının dünyada en yaygın olarak yapıldıgı Uzak doğu ülkeler ile İtalya ve İspanyada fideleme yöntemi serpmeye tercih edilmektedir.